Nasze certyfikaty

IFS to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Jest standardem powszechnie uznawanym w całej Europie Zachodniej.

Na standard IFS składają się następujące elementy:

  • BRC, SQF, ISO 9000
  • wymagania Codex Alimentarius
  • obowiązujące Prawo Krajowe
  • wymagania HACCP, GMP, GHP
  • Europejski System Jakości

Z tych wymagań wynika, że wdrożenie standardu IFS wiąże się zarówno z posiadaniem sprawnie funkcjonującego systemu HACCP, jak i udokumentowaniem pochodzenia surowców oraz zdefiniowaniem możliwych zagrożeń i opracowaniem metod ich zapobiegania. Niezbędne jest także przeszkolenie kadry kierowniczej i pracowników z wymagań bezpieczeństwa żywności. Posiadanie IFS jest przede wszystkim wymagane od wszystkich dostawców sieci handlowych pochodzących z Niemiec (np. Lidl, Real) i Francji (np. Auchan, Carrefour).

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

Zasada 1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych.

Zasada 2 – Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP).

Zasada 3 – Identyfikacja limitów krytycznych.

Zasada 4 – Ustalenie systemu monitorowania CCP.

Zasada 5 – Określenie działań korygujących.

Zasada 6 – Ustalenie procedur weryfikacji systemu.

Zasada 7 – Ustalenie procedur zapisów.

ISO 9000 są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich organizacjach, bez względu na rodzaj ich działalności. Normy te zawierają terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością.
ISO 9001:2009 Quality management systems – Guidelines for performance improvements
polski odpowiednik: PN-EN ISO 9001:2010 Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu organizacji – Podejście przez zarządzanie jakością.