Historia

rag_pierkarnia01
rag_pierkarnia02
rag_pierkarnia03
DSC03852

Początki firmy RAG to ważny w historii Polski rok 1982, (Firma RAG rozpoczęła swoją działalność w roku 1982),kiedy to zostaje uruchomiona jako pierwsze przedsięwzięcie,  piekarnia wraz ze sklepem prowadzącym sprzedaż naszego pieczywa- pieczywa, które szybko stało się słynne na całą okolicę ze swej jakości i smaku.

TRADYCJA, PROSTOTA, PRECYZJA, POWTARZALNOŚĆ to nasze hasła podstawowe w budowie naszego przedsięwzięcia, do których w następnych latach dopisujemy hasło KONCENTRACJA.

Przełomowy rok w naszej działalności to rok 1983. W tymże roku rozpoczęliśmy produkcję paluszków według tradycyjnych receptur. Pierwsza produkcja paluszków, na niedoskonałym – według dzisiejszych standardów piecu – trwa do 1989 roku.

Wielkie zmiany zaczynają się w roku 1992, kiedy działalność rozpoczął Zakład Produkcji Spożywczej „RAG” Górzyńscy Spółka Jawna(Cywilna)  a dzisiaj już Spółka z o.o. Następują kolejne po sobie etapy rozbudowy i modernizacji naszej firmy, rozbudowy parku maszynowego, procesów produkcyjnych i procesów jakościowych.

Kolejne i ogromne zmiany przynosi rok 1997, w którym firma zostaje najpierw częściowo, a później w całości przeniesiona do nowych hal produkcyjnych w Chocianowie. Punkt zwrotny to zakup całego przedsiębiorstwa w Chocianowie, przekształcenie i dostosowanie go do nowoczesnych realiów produkcyjnych.

Kolejne lata przynoszą kolejne inwestycje w produkcję i we wschodzący polski i europejski rynek równocześnie.

W 1998 r. zostaje zakupione kolejne wysokiej klasy piece do wypieku paluszków. Pozwala to na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych i uzyskiwanie pierwszych wyraźnych efektów standaryzacji produkcji.

Rok 1999. Rozpoczęto gruntowną przebudowę i modernizację zakładu w Chocianowie. Dobudowana zostaje kolejna hala produkcyjna, specjalnie pod zakupione w tym celu trzy nowe o dużej wydajności piece. Rozmiary produkcji stawiają nowe wymagania, zakupiona zostaje również nowa zgniatarko-mieszałka do ciasta oraz szereg nowoczesnych wibracyjnych silosów na mąkę.

Następne trzy silosy na mąkę zostają zakupione w 2000 roku wraz z kolejną mieszałko-zagniatarką do ciasta oraz piecem. Kupiona również zostaje kolejna supernowoczesna maszyna pakująca.

W 2001 r. ulega przekształceniu statut spółki.  Od 01.04.2001 r. Spółka Cywilna ulega przekształceniu w Spółkę Jawną i zostaje wpisana do KRS pod numerem 0000006204 pod nazwą Zakład Produkcji Spożywczej „RAG” Górzyńscy Spółka Jawna.

W tym samym roku zakupiono kolejną supernowoczesną pakowaczkę jednej z najlepszych firm w branży na Świecie, wyprodukowaną, na nasze specjalne zamówienie, przez przodującą w tego typach urządzeniach niemiecką firmę. Urządzenie jest zaprojektowane dokładnie do naszych konkretnych potrzeb. Inwestycja ta stanowi dla RAG wielki krok naprzód w rozwoju. Jednocześnie cały czas trwa proces modernizacji zakładu i standaryzacji produkcji. Wszystkie działania zmierzają do poprawy jakości produkcji, bezpieczeństwa produktów i większej higieny pracy.

2002 r. przynosi kolejne, idące w kilku kierunkach inwestycje. Zakupiono trzy maszyny pakujące, piec do paluszków i zgniatarko-mieszałkę do ciasta. Rozpoczynamy również produkcję precelków, używając, zakupioną specjalnie do tego celu, wytłaczarkę.

Obserwując zmiany na rynku, zwiększając własną produkcję, otwierając się na rynki zagraniczne oraz analizując nawyki zakupowe krajowych konsumentów, dostrzegaliśmy, że istotne znaczenie w odbiorze naszych produktów jest obok ich doskonałego smaku, wyglądu, także jakość i bezpieczeństwo. Rozpoczęliśmy długi i kosztowny proces ujednolicania i doskonalenia procesów zachodzących w firmie, pod kątem jakości, bezpieczeństwa i higieny naszych produktów, weryfikując je ze standardami i przepisami zarówno krajowymi, jak i Unii Europejskiej. W czerwcu 2002 przeprowadziliśmy analizę funkcjonującego systemu zarządzania i higieny, na podstawie której, rozpoczęliśmy prace wdrożeniowe międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, których podstawę stanowiła norma EN ISO 9001:200 0 czyli „Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania” oraz Codex Alimentarius (jako podstawa systemu HACCP). Pierwsza edycja Księgi Jakości, Księgi HACCP, Księgi Higieny oraz Procedur i Instrukcji została przygotowana w listopadzie 2002 roku.

W 2003 zakup trzech nowych pieców do wypieku paluszków, dwóch silosów wibracyjnych na mąkę i zagniatarko-mieszałkę i rozdrabniacz bijakowy ssąco-tłoczący zwiększa  nasze zdolności produkcyjne.

Również w 2003 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2000 potwierdzające zgodność naszego systemu zarządzania jakością z międzynarodowymi normami oraz świadectwo zgodności produkcji z wymaganiami higienicznymi HACCP.

Kolejne znaczące inwestycje zostały również poczynione w 2004 r. Kupiliśmy maszynę pakującą (bliźniaczą do zakupionej wcześniej), kolejny wibracyjny silos na mąkę, detektor metali oraz kolejny piec.

Listopad 2004 – firma otrzymuje certyfikat BRC potwierdzający spełnianie przez nas wymagań stawianych przez naszych partnerów handlowych i gwarantujących konsumentowi największą pewność bezpiecznego produktu.

W   roku 2005 w ZPS „RAG” Górzyńscy s.j. znajduje się dziesięć pieców o dużej wydajności do produkcji paluszków i dwa małe piece elektryczne. Wykonane zostały remonty generalne czterech pieców. Pakowanie paluszków odbywa się przy pomocy automatycznych maszyn pakujących. Wybudowana została także, nowa, trzecia już, hala produkcyjna. Nad bezpieczeństwem i jakością produktów czuwa wykwalifikowana kadra kierownicza i pracownicza. Potwierdzeniem jakości i higieny są wdrożone i odnowione systemy jakości ISO 9001:2000; HACCP i BRC.

W roku 2006 prace dotyczą nie tyle budowy i nowych inwestycji, co poprawy obecnych procedur i ponowną certyfikację. Główny nacisk kładziemy na najwyższą jakość przy tej samie strukturze kosztów produkcji. Poprawiamy nasz service, naszą ofertę, rozbudujemy asortyment o nowe smaki, o oczekiwania naszych klientów. Nasza sprzedaż rośnie z wraz ze wzrostem naszej jakości i naszą standaryzacją. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w naszej kategorii, która w okresie spadku rynku uzyskała wzrost sprzedaży, tak w kilogramach jak i sztukach.

Od roku 2007 do 2010 kontynuujemy poprawę standaryzacji i jakościowych rozwiązań. Pozostajemy przy naturalnych surowcach pomimo nacisku rynku na różnego rodzaju „polepszacze” lub „poprawiacze” smaku. Nowy design i zmiana parametrów produktów po linii  naturalnych surowców to nasza propozycja dla rynku i konsumenta.

W 2011 roku zdobyliśmy nowe rynki sprzedaży- kolejne kraje Europy: Bułgaria, Chorwacja i Słowenia. Umocniliśmy naszą pozycję na rynku Węgier. Przygotowanie produktów do testów w nowych jakościowych i smakowych rodzajach: kminkowe, ryżowe, z arcydzięglem, light, ziemniaczane, cebulowe. Prace nad parametrami zewnętrznymi i wizualnymi opakowań. Przygotowanie ofert koncepcyjnych produktów na Euro 2012.

Rok 2012 – 2013
TOCA, TOCA, TOCA…. nowy brand, nowy design, i rozbudowa firmy. Nowe kontrakty i osiągnięcie 24 % udziału w rynku Polskim oraz utrzymanie tradycyjnego wypieku podnosząc jego jakość i wizualny wygląd.

W 2014 roku uzyskaliśmy IFS – nowy certyfikat, pomocny w utrzymaniu standardów produkcji i otwierający kolejne rynki sprzedaży, analogiczny do certyfikatu BRC.

Na przełomie 2014/2015 roku dzięki nowoczesnej i nowatorskiej linii technologicznej  wprowadzamy do oferty paluszki z zamykanymi końcówkami.

1989
Wielkie zmiany w Polsce i w Europie. Piekarnia rozszerza oferowany asortyment.

 

1992
Uruchomienie rozlewni napojów gazowanych RAG w Polkowicach.

 

1992 – 1997
Produkcja napojów gazowanych. Bardzo gorące sezony letnie są nieocenioną pomocą.

 

1997
Przeniesienie produkcji do Chocianowa. Punkt zwrotny w historii firmy, zaczynamy inwestować w nowoczesne technologie i podnosić jakość produktów.

 

1998
Zakup wysokiej klasy pieców do paluszków. Znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych i wielki krok w stronę standaryzacji produkcji.

 

1999
Rozpoczęto gruntowną przebudowę i modernizację zakładu w Chocianowie. Dobudowana zostaje kolejna hala produkcyjna, pod zakupione specjalnie w tym celu trzy nowe piece o dużej wydajności.

 

2000
Kolejne inwestycje, między innymi supernowoczesna maszyna pakująca do paluszków.

 

2001
Zmiana statutu. Spółka Cywilna ulega przekształceniu w Spółkę Jawną.

Zakup kolejnej nowoczesnej maszyny pakującej, zaprojektowanej specjalnie do naszych paluszków. Inwestycja ta stanowi wielki krok naprzód w rozwoju firmy.
Rozpoczęcie prac nad poprawą jakości produkcji i bezpieczeństwa produktów.

 

2002
Rozszerzenie asortymentu o precle. Zakup kolejnych specjalistycznych maszyn i urządzeń.
Wdrożenie Systemu HACCP. Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem ISO 9001:2000.

 

2003
Certyfikacja naszego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000 oraz wymaganiami HACCP.

 

2004
Ciąg dalszy inwestycji w systemy pakujące. Zakup nowych silosów do przechowywania mąki.
W listopadzie firma otrzymuje certyfikat BRC.

 

2005
Budowa nowej, trzeciej już hali produkcyjnej. Wprowadzenie produktu o wyższej niż do tej pory jakości.

 

2007-2010
Ciąg poprawy standaryzacji i jakościowych rozwiązań. Pozostajemy przy naturalnych surowcach pomimo nacisku rynku na różnego rodzaju „polepszacze” lub „poprawiacze”.

 

2011
Poszerzenie sprzedaży o kolejne kraje. Zwiększenie wachlarza oferowanych produktów o kolejne produkty.

 

2013
Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Jakości firmy na zgodność z wymaganiami standardu IFS v.6