DEPRESJA

Depresja uważana jest za chorobę psychiczną naszych czasów. Zgodnie z ogólnoświatowymi statystykami 1 z 4 osób na pewnym etapie swego życia ujawnia objawy depresji. Depresja jak mówią specjaliści może się wydarzyć niezależnie od wieku, płci, społeczno – ekonomicznej sytuacji czy narodowości. Badania wykazują, że powody powstania depresji mogą być biologiczne, poznawcze, środowiskowe, z powodu innych chorób czy dziedziczne.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonych przez Pana G. Paschalidis osoby, które są podatne na depresję funkcjonują częścią mózgu, która nazywa się jądro migdałowe (czy ciało migdałowe), centrum zarządzania i obróbki danych emocjonalnych i jest częścią naszego systemu limbicznego. Jądro migdałowe u osób w stanach depresji jest powiększone, wykazuje większą gęstość połączeń i pobudzone działanie w stosunku do osób, które nie są w stanie depresyjnym, a u których sygnał jest słabszy. Z centralnym ośrodkiem mózgowym w jądrze migdałowym i pomocniczymi korą przedczołową, korą ciemieniową oraz zakrętem obręczy (łac. gyrus cingula), osoby do skłonności skrajnie depresyjnych przeżywają przesadnie żeńsko/macierzyńskie własności, które wyrażają się poprzez ich zachowania. Przerabiają informacje z przesadną analizą, „dzielą je na kawałki”, by je zmagazynować i powoli, powoli je zinterpretować, z jedynym celem, przewidzieć przyszłość i uniknięciem prawdopodobnych niebezpieczeństw.

Odnosząc się do funkcjonowania mózgu tych osób, to da się zauważyć wrodzony brak serotoniny w ich organizmie, ale również dysfunkcja receptorów dopaminy w mózgu, co skutkuje niewystarczającą jej ilością w organizmie. Odkrywcze w tym badaniu jest to, że ilość dopaminy, która jest „uwięziona” w jądrze migdałowym powoduje depresyjne symptomy takie jak, nadmierna analiza myśli, odracza podjęcie decyzji, niezdecydowanie, introwertyzm, odosobnienie czy anhedonię.

Na podstawie badań G.Paschalidis tylko jeden Typ osobowości może ujawniać to konkretne zaburzenie i został nazwany B Typem. Charakterystyczne cechy osobowości B Typu osobowości Paschalidis są następujące: emocjonalny, cierpliwy, wstrzemięźliwy, zamyślony, re-aktywnie nastrojowy, spostrzegawczy z samokontrolą i w słowach, i w czynach, romantyczny, ofiarujący się, człowiek umiaru (mierzy przesadnie każdy swój zamiar, unikając ryzyka, ryzykuje jak jest zabezpieczony), wahający się w podjęciu decyzji, ukierunkowany na bezpieczeństwo, dyplomata, z analitycznymi wypowiedziami, szczegółowy w opisach. Rozpoczyna zawsze prologiem tak, by przygotować partnera do dyskusji i by go nie zmartwić. Urodzony do służenia, może się oburzać na pozostałych, to i tak myśli o innych, nie żąda i ma trudności z braniem dla siebie, czuje się często pokrzywdzony i ma pretensje, myśli wolnymi i kolejno występujących po sobie krokami, przerabia wszystko umysłem.

Dawkowanie przeciwdepresyjnych środków uzupełniających braki serotoniny dla osób B typu osobowości G. Paschalidis, nie jest odpowiednim podejściem do ich terapii, gdyż może doprowadzić do bardzo skrajnych zachowań, a nawet do prób samobójczych. To jest efektem jednoczesnej dużej koncentracji serotoniny i obecności dużej ilości dopaminy w mózgu. Zmiana w biochemii mózgu powoduje zmiany w zachowaniu danej osoby, ze skutkiem objawiania symptomów nerwowości i paniki, które należą do zachowań innych Typów osobowości.

Model Tri-Anthropo Types Paschalidis wyjaśnia i określa to „jak?” i „dlaczego?” w naszym zachowaniu i w naszych emocjach, dając nam odpowiednią możliwość samopoznania się, tak byśmy mogli zrozumieć kim jesteśmy i w jakich relacjach pozostajemy do wszystkich, którzy są w naszym otoczeniu. Wyjaśnia nam, jak nasz mózg identyfikuje nasze zachowania i biologię naszego ciała, i wyjaśnia kolejno w jaki sposób nasza myśl może zbudować silne strony lub wymazać słabe punkty naszej osobowości.

W książce Nałogowe uzależnienie myśli, Wirus nieszczęścia G. Paschalidis analizuje się szerzej to badanie i podaje się sposoby zwalczenia depresji jak i pozostałych psychicznych zaburzeń.

 

1    G. Paschalidis, Stathopoulou, A. «The model of the three human personality types: a unique tool for the understanding of the individual differences in the teaching-learning process», Proceedings of 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, 2012 pp. 2050-2059  G. Paschalidis, Stathopoulou, A.»Genetically determined differences of the three structures of limbic brain system determine three distinctive and unique personality types: a special key for understanding connection between brain function and its plasticity with health prevention», Proceedings 18th International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference «Stress and Behavior», New Orlean, 2012, pp. 22-23
G.Paschalidis, Stathopoulou, A. “Individual Differences in Presentation of Anxiety and Affective Disorders Predict Genetically Determined Differences of Brain Limbic System: The Three Human Personality Type Model as a Guide for Clinicians and Researchers”, Presentation Abstracts of World Congress of Psychiatric Genetics, Hamburg, 2012, pp. 130

 

2    Paschalidis, George. A Novel Discovery opening new pathways to health prevention in Extreme Environmental Conditions: The Model of three unique Human Personality Types and three differentiated types of brain and body function, 8th International Conference of Association of Aerospace, Sea, Extreme and Ecological Medicine of Russia, March 26-29 2013.