Konferencja Opole 12.2016

 

Prof. dr George Paschalidis na Politechnice Opolskiej

VIII Międzynarodowa Konferencja dla Trenerów p.t.: „Nowoczesna Piłka Nożna – Teoria i Praktyka”

5892f328da43e

Podróż do Polski Pana Profesora dr George Paschalidisa, położyła podwaliny pod nową współpracę z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, który to wydział jest wyróżniającym się na niwie sportu, kształcąc najlepsze kadry trenerskie, szczególnie w piłce nożnej. Została na konferencji przedstawiona prezentacja pod tytułem: „THE THREE HUMAN PERSONALITY TYPE MODEL: A UNIQUE TOOL TO REACH THE PEAK”.5892f36e5971a

Profesor dr George Paschalidis rozpoczął swoją wizytę od Prudnika, gdzie został przyjęty przez Starostę Radosława Roszkowskiego. a prelekcjach i spotkaniach z władzami Prudnika został zaprezentowany Model Tri-Anthropo-Type Paschalidis, jako unikalne odkrycie i jedyny sposób, prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i rodziny. W podziękowaniu za wystąpienie Pana Prof.dr G. Paschalidis, zostały mu podarowane pamiątki lokalne przez władze powiatu i miasta.

5892f399c5084

Podróż trwała cztery dni i oprócz Konferencji składała się z pięciu prelekcji niezależnych od siebie w mieście Opole, z tematem prelekcji: „Rozpoznanie siebie samego, swego charakteru i swoich zachowań, w oparciu o podstawy funkcjonowania naszego mózgu”. Ten temat też dominował w wywiadzie radiowym dla stacji Radio Opole.

5892f3c5d78fe

Przyjęcie Pana Profesora dr George Paschalidis przez społeczność obecną na spotkaniach, konferencjach i prelekcjach, było wyjątkowo przyjazne i ciepłe, a uczestnicy wykazali przy tym wyjątkowe zainteresowanie i świadczy o tym choćby fakt, że niektóre osoby przybyły z odległych miejsc, takich jak Gdańsk, oddalonych czasami nawet o 600 km.

 

Najważniejszym jednak wydarzeniem podczas pobytu w Polsce, był udział i wystąpienie Pana Profesora jako honorowego zaproszonego na XVIII Międzynarodową Konferencję Sportową dla Trenerów, która została zorganizowana przez Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej i wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej pod tytułem „Nowoczesna Piłka Nożna – Teoria i Praktyka”. Profesorowi w podróży i w prelekcja5892f328da43e

ch oraz na konferencji towarzyszył trener reprezentacji Grecji w skoku o tyczce (jeden z najwybitniejszych trenerów w tej dyscyplinie na świecie w ostatnich latach – z medalami olimpijskimi, mistrzostw świata i Europy oraz „diamentem” w zawodach Diamond League) – Emanouil Karagiannis.

5892f3f920125

Od lewej: trener Darek Przybylski, Prof. dr George Paschalidis, Prof. dr hab. Aleksander Stuła, trener Manolis Karagiannis.

5892f3e5e3e2fOd lewej: trener Prof. dr G. Paschalidis i tłumacz Nikolaos Lazaridis

Po przybyciu na Politechnikę Opolską został przywitany przez Profesora dr hab. Aleksandra Stułę oraz przez trenerów i organizatorów konferencji: Krzysztofem Job i Romanem Firlusem, którzy przedstawili historię Politechniki Opolskiej prezentując nowoczesne obiekty sportowe i dydaktyczne. Następnie tuż po prezentacji i omówieniu korzyści wynikających z Modelu Τri-Αnthropo-Τype Paschalidis oraz praktycznym zastosowaniu odkrycia w sporcie przez Prof. dr G. Paschalidis oraz przedstawienie przykładów jakie niesie praktyczne wykorzystywanie tej wiedzy (trener Manolis Karagiannis), komitet organizacyjny konferencji, złożył Panu Paschalidis propozycję włączenia jego odkrycia do programu dydaktycznego edukacji i kształcenia trenerów piłki nożnej.

5892f4aa193f7

Od lewej stoją: Nikolaos Lazaridis -tłumacz, prof. dr George Paschalidis i prof. dr hab. Aleksander Stuła.

5892f4da47513

Od lewej: Manolis Karagiannis i tłumacz Nikolaos Lazaridis

Wystąpienie profesora dr G. Paschalidis trwało 2,5 godziny i zawierało pełną analizę zastosowania odkrycia i Modelu Tri-Anthropo-Type Paschalidis w piłce nożnej.Przedstawione zostały potrzeby każdego z trenerów, jak i każdego ze sportowców uprawiających piłkę nożną i w jaki sposób je zabezpieczać, spełniać tak, by działały w najlepszy możliwy sposób na ich korzyść, uzyskując maksymalną wydolność i sukces.W wypełnionej auli słuchaczami byli obecni i przyszli profesjonalni trenerzy z Polski jak i z Niemiec. Trener reprezentacji Grecji w lekkoatletyce, Manolis Karagiannis wypowiadał się (i odpowiadał na pytania zainteresowanych) na temat praktycznego wykorzystywania i stosowania Modelu w klasycznym sporcie, a szczególnie w skoku o tyczce podczas treningów jak również podczas zawodów. Po pełnej prezentacji i po odpowiedziach na pytania, które padały z sali, zostały przyznane dyplomy, Panu Prof. dr G. Paschalidis jako dowód uznania dla jego badań oraz zastosowania ich w dziedzinie kształcenia i rozwoju trenerów piłki nożnej oraz Panu Manolis Karagiannis za jego udział we wdrażaniu i stosowaniu Modelu Τri-Αnthropo-Τype Paschalidisw edukacji i rozwoju kariery trenerskiej.

5892f5580dab2

Od lewej:trener Manolis Karagiannis, Prof. dr Aleksander Stuła i Prof. dr George Paschalidis

W czasie całej podróży Pana Georga Paschalidisa i trenera Manolisa Karagiannis u ich boku znajdował się niestrudzenie znany działacz i trener piłkarski Darek Przybylski. Serdeczne przywitanie przez Profesora dr Hab. Aleksandra Stuły i Pana Romana Firlusa oraz Krzysztofa Job dodatkowo wpłynęło na wymianę zdań i ukształtowanie propozycji współpracy we wdrożeniu odkrycia Pana Paschalidisa do celów dydaktycznych i szkoleniowych na Politechnice Opolskiej. Konferencja zakończyła się wspaniałym przyjęciem w centralnej restauracji Opola, w bardzo przyjaznej i konstruktywnej wymianie zdań i poglądów. W imieniu Pana Profesora dr George Paschalidisa i trenera reprezentacji Grecji Manaolisa Karagiannisa i własnym, serdecznie dziękujemy za wspaniałe przyjęcie, możliwość pełnej prezentacji Modelu Tri-Anthropo-Type Paschalidis i tak konstruktywne spotkania.

Nikolaos Lazaridis 
tłumacz książek i publikacji G. Paschalidisa